Przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 sierpnia 2014 r. jednogłośnie  podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank SA.

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt.

Zgodnie z art. 74c ust. 4 ustawy o skok, w przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, KNF uwzględniając potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy, za jego zgodą albo decyzję o likwidacji kasy.

W dniu 17 lipca 2014 r. KNF stwierdziła, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji SKOK im. Św. Jana z Kęt w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie 2. Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu restrukturyzacji kasy KNF poinformowała, że w terminie 7 dni, tj. do dnia 24 lipca 2014 r. włącznie, oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w tym procesie.

Alior Bank SA jest jedynym bankiem, który wyraził zgodę na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt. Sytuacja Alior Bank SA pozwala na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt wynosi 0,22% wartości aktywów Alior Banku SA.